Корець Микола Савич

kms2014 09

Доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, академік.

Професор кафедри загальнотехнічних дисциплін, 2008 р., кандидат фізико-математичних наук (01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків, 1982 р.), доктор педагогічних наук (13.00.04 теорія та методика професійної освіти, 2007 р.), академік Академії наук вищої освіти України (по загально-технічному відділенню, 2009 р.), Заслужений працівник освіти України (2015 р.)

 

Наукова та педагогічна діяльність

    Закінчив фізико–математичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького (нині НПУ ім. М. П. Драгоманова) в 1976 р. за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни, трудове навчання і фізика».

   Тема кандидатської дисертації: «Дослідження власних та домішкових енергетичних станів кристалів дифосфіду кадмію» за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків.

    Тема докторської дисертації: «Теорія і практика технічної підготовки вчителів трудового навчання» за спеціальністю 13.00.04 теорія та методика професійної освіти.
    Викладає навчальні дисципліни: енергетичні машини; машинознавство; методика викладання технічних дисциплін у вищій школі; організація наукової діяльності у вищих навчальних закладах. 

  Голова вченої спеціалізованої ради Ради по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями 13.00.02 – теорія і методика навчання технологій, теорія і методика навчання (технічні дисципліни), член докторської спеціалізованої вченої ради за спеціальностями 13.00.01 – теорія та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Член Національної спілки журналістів України.

   Відповідальний редактор Наукового Часопису НПУ імені М.П. Драгоманова Серія 13 Проблеми трудової та професійної підготовки, член редколегії журналу «Молоді і ринок», збірника наукових праць «Гуманітарні проблеми вищої освіти», «Wczesna edukacja dziecka skore vzdelavanie dieta» (Польща).
Автор понад 240 наукових праць, серед яких 7 авторських свідоцтв на винаходи, 13 навчальних посібників з грифом МОН України, 4 монографії.
    Корець М. С. є засновником Наукової школи «Неперервна техніко-технологічна підготовка молоді». Підготував трьох докторів, та шістнадцять кандидатів наук. Керує підготовкою дисертаційних робіт трьох докторантів та п’яти аспірантів.
             Доктори наук:
1. Авраменко Олег Борисович
2. Курач Микола Станіславович
3. Близнюк Микола Миколайович
            Кандидати наук:
1. Сидорчук Людмила Андріївна
2. Зікій Григорій Савелійович
3. Бровченко Анатолій Іванович
4. Левченко Надія Григорівна
5. Гуменюк Тетяна Броніславівна
6. Матвісів Ярослав Ярославович
7. Бурсук Олександр Миколайович
8. Марченко Станіслав Сергійович
9. Нижник Олександр Володимирович
10. Скиданчук Сергій Анатолійович
11. Білик Роман Миколайович
12. Стаднік Світлана Степанівна
13. Ніколайчук Світлана Петрівна
14. Кузьменко Віктор Йосипович
15. Коваленко Ігор Васильович
16. Титаренко Валерій Миколайович

Працює в університеті з 1974 року.

Біографія

    Народився 8 вересня 1952 р. у с. Корощино Олевського району Житомирської області.

   Після закінчення восьмирічної школи упродовж 1967 - 1971 рр. навчався в Коростишівському педагогічному училищі, яке закінчив з відзнакою. З 1971 до 1976 р. навчався на фізико-математичному факультеті Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького, який закінчив з відзнакою і здобув фах вчителя загально-технічних дисциплін, трудового навчання і фізики.

    Упродовж 1977-1980 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі загальної фізики Київського державного педагогічного інституту. 3 1980 р. обіймає посаду викладача, з грудня 1983 р. - доцента, з вересня 1992 р. - завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін, з травня 2006 р. - директора Інституту гуманітарно-технічної освіти, з грудня 2013 р. - директора інженерно-педагогічного інституту, а з 2016 р. – проректора з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

   Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук М.С. Корець захистив у 1982 р., докторську - у 2007 р. Вчене звання професора кафедри загальнотехнічних дисциплін йому було присвоєне в 2008 р. У 2009 р. обраний академіком Академії наук вищої освіти України по загальнотехнічному відділенню.

   У 1982 р. за співучасть у технологічних розробках в галузі напівпровідникових матеріалів був відзначений почесним дипломом на Виставці досягнень народного господарства СРСР (м. Москва), на якій був виставлений авторський експонат у павільйоні «Центральна виставка науково-технічної творчості молоді».
   З вересня 1989 р. до січня 1991 р. перебував у відрядженні в Республіці Кубі як консультант фізико-математичного факультету Вищого педагогічного інституту ім. Ф. Варели м. Санта-Клара. За впровадження одного з винаходів у науково-виробничу сферу в 1984 р. нагороджений медаллю «Изобретатель СССР». У 1987-му за педагогічну роботу був відзначений нагрудним знаком «Відмінник освіти УРСР». У 2000 р. нагороджений подякою Голови Київської держадміністрації О. Омельченка за вагомий особистий внесок у створенні духовних і матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності. У 2004 р. нагороджений, медаллю «60 років визволення України від фашистських загарбників», у 2005-му - Почесною грамотою Президії Академії педагогічних наук України, у 2008 р. - Почесною грамотою Київського міського голови, а у травні 2008-го - знаком «Петро Могила». У 2009 р. отримав орден Святого Володимира III ступеня, а також медаль М. Кравчука «За видатні заслуги у галузі фізико-математичних наук», обрано академіком АНВО України. У 2010 році нагороджений медаллю М. П. Драгоманова, а у 2011 р. – медаллю М.В. Остроградського, у 2012 р. – золотою медаллю М.П. Драгоманова, та медаллю «20 років АНВО України» та Почесною Грамотою Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України, у 2013 р. — нагороджений Почесною Грамотою Організації ветеранів України за безкорисливу участь у громадсько-політичному житті міста-героя Києва, виховання молоді на славних бойових традиціях та героїчних подвигах учасників Великої Вітчизняної війни, у 2014 р. отримав диплом ІІ ступеня як викладач року Національного педагогічного університету. У 2015 р. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України», а також нагороджено медаллю Г. Костюка «За заслуги в галузі психолого-педагогічних наук», у 2016 р. — нагороджений почесною грамотою Академії Наук вищої освіти України за вагомий особистий внесок у розвиток освіти та науки, у 2017 р. нагороджений медаллю «За жертовність і любов до України».