Нижник Олександр Володимирович

nizhnik

кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри технічної фізики та математики

Навчався в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова на педагогічно-індустріальному факультеті за спеціальністю «8.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання». 

Закінчив Інститут гуманітарно-технічної освіти (в минулому педагогічно-індустріальний факультет) у 2009 році. Здобув кваліфікацію викладача технічних дисциплін, креслення, безпеки життєдіяльності та інформаційної техніки.
З 2009 року по 2012 року працював за направленням вчителем трудового навчання в загальноосвітній школі № 329 «Логос» імені Г. Гонгадзе у м. Києві.
У 2009 – 2012 роках навчався в цільовій аспірантурі за напрямом підготовки 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).
13 вересня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.19 у НПУ імені М.П. Драгоманова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування метрологічних знань і вмінь у майбутніх учителів технологій» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).
Має 20 друкованих робіт.
З 2011 року Нижник О.В. розпочав діяльність на посаді викладача кафедри загально-технічних дисциплін НПУ імені М.П. Драгоманова. Серед навчальних дисциплін, які викладає Олександр Володимирович для студентів НПУ імені М.П. Драгоманова є: «Основи метрології», «Організація та безпека дорожнього руху», «Основи автоматизації на транспорті», «Основи економіки та організації на транспорті», «Паливо-мастильні матеріали». У 2013 році обраний на посаду старшого викладача кафедри технічної фізики та математики Інженерно-педагогічного інституту. Викладає дисципліни: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі».
Науковий напрям роботи: «Зміст освіти, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів». Тема роботи: «Формування метрологічних знань і вмінь у майбутніх учителів технологій».