015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), освітні ступені - магістр та бакалавр

2016 015 design 2016 015 Hotel 2016 015 food
Опис  та зміст підготовки фахівця Опис та зміст підготовки фахівця Опис та зміст підготовки фахівця
2016 015 LegProm 2016 015 IT 2016 015 Woodu
  Опис та зміст підготовки фахівця

Освітньо-професійна програма  (бакалавр)  (магістр)

Опис та зміст підготовки фахівця
2016 015 tourisme 2016 015 economic 2016 015 doc
Набір з 2017 році Набір з 2017 році  Набір з 2017 році 
2017 05 16 OP 2017 05 16 Tr -
Набір з 2018 році Набір з 2017 році- -