Вебометричний рейтинг університетів

Вебометричний рейтинг університетів світу (Webometrics ranking of world’s universities) – один з найбільш авторитетних рейтингів у міжнародному освітньому середовищі.
Рейтинг складається компанією Cybermetrics Lab (Іспанія) з 2004 року і публікується двічі на рік (у червні-липні та січні).
Рейтинг орієнтований на оцінку присутності університету в Інтернеті, рівень впливу публікацій університету на світовий науковий прогрес, «популярність» веб-ресурсів вищого навчального закладу, довіру Інтернет-користувачів до них.
Рейтинг аналізує не освітню діяльність університету в цілому, а саме представлення ВНЗ в глобальній мережі Інтернет яка визначається за спеціальною методикою, розробленою у відповідності до Берлінських принципів рейтингування вищих навчальних закладів (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions), визначених ЮНЕСКО.
Предметом аналізу є домен університету, тому сайти підрозділів за межами домену не розглядаються.
В основі рейтингу – два основні критерії, що враховують веб-дані домену вузу (кожен критерій має певний ваговий коефіцієнт, відповідний його значущості):
1. Видимість (Visibility, 50%)
Вплив (Impact) – оцінюється через «віртуальний референдум», підраховуючи всі зовнішні посилання, які отримує університет від третіх осіб (цитованість сторінок веб-сайтів). Вираховується з кількості зворотних посилань і кількості доменів, з яких відбуваються зворотні посилання. Тому важливою є різноманітність посилань, а не їх «популярність».
2. Активність (Activity, 50%)
- Присутність (Presence, 1/3) – визначається через загальну кількість розміщених веб-сторінок на основному веб-домені (включаючи всі піддомени і каталоги) університету, які проіндексовані найбільшими комерційними пошуковими системами, наприклад Google;
- Відкритість (Openness, 1/3) – підраховується загальна кількість файлів та записів з правильним ім’ям файлу (pdf, doc, docx, ppt), опублікованих на спеціалізованих веб-сайтах (зокрема, інституційних репозиторіях), відповідно до академічної пошукової системи Google Scholar;
- Висока якість (Excellence, 1/3) – вираховується кількість наукових робіт, опублікованих у впливових міжнародних журналах. Індикатор обмежують підрахунком публікацій, які входять в перших 10 відсотків найбільш цитованих у відповідних галузях науки. Відомості надаються дослідницькою лабораторією SCImago.
Рейтинги Вебометрікс:

Рейтинг сайтів українських університетів за даними Вебометрікс

Рейтинг українських репозиторіїв за даними Вебометрікс

Докторантура і аспірантура

На кафедрі є аспірантура та докторантура за спеціальностями:
13.00.04. - Теорія та методика професійної освіти.
13.00.02. - Теорія і методика навчання технологій;
13.00.02. - Теорія і методика навчання (технічні дисципліни).
В докторантурі навчається Авраменко О.Б., кандидат педагогічних наук, доцент Уманського державного педагогічного університету.
В аспірантурі навчаються Бовтрук Н.С., Терещенко С.М., Антонюк О.О., Коробченко В.Я., Невмержицька А.Л., Шамчук М.Ю., Стогній А.Ю., Калниболотчук О.В., Маргітич М.А., Беглєцова І.О., Дудка А.І., Лазебний М.М.

Наші опитування?

Яким графічним редактором ви користуєтесь ?

Adobe Photoshop - 63.3%
Adobe Illustrator - 10%
Paint.NET - 16.7%
Picasa - 10%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 25 лют. 2018 - 00:00