Перелік документів, які подаються для складання кандидатських іспитів і прикріплення здобувачем з метою написання дисертаційного дослідження

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
які подаються для складання кандидатських іспитів і прикріплення здобувачем з метою написання дисертаційного дослідження

1. Заява на ім’я ректора.
2. Копія паспорту.
3. Клопотання - характеристика з місця роботи (підпис відповідальної особи, гербова печатка).
4. Особовий листок з обліку кадрів (1 фото, автобіографія).
5. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома).
6. Розгорнутий план-проспект кандидатської дисертації.
7. Виписка з засідання Ради (або кафедри) про затвердження теми.
8. Список опублікованих наукових праць і винаходів. Здобувачі, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.
9. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Детальніше...

Організація підготовки докторантів та аспірантів

  Кожному аспіранту та здобувачу наукового ступеня кандидата наук призначається науковий керівник, докторанту – науковий консультант.

Детальніше...

Вимоги до дисертацій і авторефератів

Пропонуємо ознайомитися з офіціним документом в якому представлено основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій Переглянути.

Наукометричні бази даних

* Cписок українських журналів, що індексуються у Scopus Переглянути
* Українські репозитарії Переглянути

Детальніше...

Типові програми кандидатського мінімуму

Типові програми для складання кандидатського мінімуму із спеціальностей:
13.00.02 - Теорія та методика навчання технологій
13.00.02 - Теорія та методика навчання (креслення)

Оформлення бібліографічного опису

Пропонуємо переглянути приклади офрмлення бібліографічного опису списку джерел. Переглянути.

Анотування наукового тексту

Анотація наукового тексту – це скорочений виклад змісту первинного документа з основними фактичними відомостями і висновками. Вона має повну змістову й частково формальну залежність від первинного документа.

Детальніше...

Наші опитування?

Яким графічним редактором ви користуєтесь ?

Adobe Photoshop - 63.3%
Adobe Illustrator - 10%
Paint.NET - 16.7%
Picasa - 10%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 25 лют. 2018 - 00:00